Dialog între generalii Sorin Ioan și David McKiernan (General Sorin Ioan and General David McKiernan in Dialogue)

La pas prin baza Mihail Kogãlniceanu - foto Petricã Mihalache
(Visit of “Mihail Kogalniceanu” Air Base)

La pas prin baza Mihail Kogălniceanu - foto Petrică Mihalache
(Visit of “Mihail Kogalniceanu” Air Base)