Dialog între generalii Sorin Ioan și David McKiernan (General Sorin Ioan and General David McKiernan in Dialogue)

Vizitarea facilitãþilor din baza aerianã Mihail Kogãlniceanu - foto Petricã Mihalache
(Visit of “Mihail Kogalniceanu” Air Base facilities)

Vizitarea facilităților din baza aeriană Mihail Kogălniceanu - foto Petrică Mihalache
(Visit of “Mihail Kogalniceanu” Air Base facilities)