Amiralul Gheorghe Marin primeºte onorul - foto Codruþ Burdujan
(Admiral Gheorghe Marin receiving the honor)ªeful SMG trece în revistã Garda de Onoare - foto Codruþ Burdujan
(Chief of General Staff reviewing the Guard of Honor)Aspect din timpul festivitãþii dedicatã împlinirii a 30 de ani de la înfiinþarea Centrului de Informaticã - foto Codruþ Burdujan
(Aspect from the celebration of 30 years since the establishment of the Navy IT Center)
Amiralul Gheorghe Marin primește onorul - foto Codruț Burdujan
(Admiral Gheorghe Marin receiving the honor)
Vizualizat: 984 ori.
Șeful SMG trece în revistă Garda de Onoare - foto Codruț Burdujan
(Chief of General Staff reviewing the Guard of Honor)
Vizualizat: 934 ori.
Aspect din timpul festivității dedicată împlinirii a 30 de ani de la înființarea Centrului de Informatică - foto Codruț Burdujan
(Aspect from the celebration of 30 years since the establishment of the Navy IT Center)
Vizualizat: 905 ori.
ªeful SMG se adreseazã audienþei - foto Codruþ Burdujan
(Chief of General Staff addressing to the audience)ªeful SMG oferã comandantului Centrului de Informaticã placheta aniversarã - foto Codruþ Burdujan
(Chief of General Staff handing an Anniversary Booklet) Primul comandant al Centrului primind Emblema de Onoare a Comunicaþiilor ºi Informaticii - foto Codruþ Burdujan
(The first commander of the IT Center receiving the Honor Emblem of Communications and IT)
Șeful SMG se adresează audienței - foto Codruț Burdujan
(Chief of General Staff addressing to the audience)
Vizualizat: 945 ori.
Șeful SMG oferă comandantului Centrului de Informatică placheta aniversară - foto Codruț Burdujan
(Chief of General Staff handing an Anniversary Booklet)
Vizualizat: 875 ori.
Primul comandant al Centrului primind Emblema de Onoare a Comunicațiilor și Informaticii - foto Codruț Burdujan
(The first commander of the IT Center receiving the Honor Emblem of Communications and IT)
Vizualizat: 993 ori.
Amiralul Marin în dialog cu presa constãnþeanã - foto Codruþ Burdujan
(Admiral Marin in dialogue with the journalists from Constanta)
Amiralul Marin în dialog cu presa constănțeană - foto Codruț Burdujan
(Admiral Marin in dialogue with the journalists from Constanta)
Vizualizat: 951 ori.