Aniversarea Centrului de Informatică al Forțelor Navale (Anniversary of the Navy IT Center)

Amiralul Gheorghe Marin primeºte onorul - foto Codruþ Burdujan
(Admiral Gheorghe Marin receiving the honor)

Amiralul Gheorghe Marin primește onorul - foto Codruț Burdujan
(Admiral Gheorghe Marin receiving the honor)