Aniversarea Centrului de Informatică al Forțelor Navale (Anniversary of the Navy IT Center)

Aspect din timpul festivitãþii dedicatã împlinirii a 30 de ani de la înfiinþarea Centrului de Informaticã - foto Codruþ Burdujan
(Aspect from the celebration of 30 years since the establishment of the Navy IT Center)

Aspect din timpul festivității dedicată împlinirii a 30 de ani de la înființarea Centrului de Informatică - foto Codruț Burdujan
(Aspect from the celebration of 30 years since the establishment of the Navy IT Center)