Aniversarea Centrului de Informatică al Forțelor Navale (Anniversary of the Navy IT Center)

ªeful SMG oferã comandantului Centrului de Informaticã placheta aniversarã - foto Codruþ Burdujan
(Chief of General Staff handing an Anniversary Booklet)

Șeful SMG oferă comandantului Centrului de Informatică placheta aniversară - foto Codruț Burdujan
(Chief of General Staff handing an Anniversary Booklet)