Aniversarea Centrului de Informatică al Forțelor Navale (Anniversary of the Navy IT Center)

ªeful SMG se adreseazã audienþei - foto Codruþ Burdujan
(Chief of General Staff addressing to the audience)

Șeful SMG se adresează audienței - foto Codruț Burdujan
(Chief of General Staff addressing to the audience)