Aniversarea Centrului de Informatică al Forțelor Navale (Anniversary of the Navy IT Center)

ªeful SMG trece în revistã Garda de Onoare - foto Codruþ Burdujan
(Chief of General Staff reviewing the Guard of Honor)

Șeful SMG trece în revistă Garda de Onoare - foto Codruț Burdujan
(Chief of General Staff reviewing the Guard of Honor)