Aeronava militarã aduce în þarã eroul cãzut la datorie - foto: MIHAI Eugen
(Military airplane brings the corps of the hero who died on duty) Pe aeroportul militar Otopeni - foto: MIHAI Eugen 
(On Otopeni military airport)Intonarea Imnului României în cinstea eroului slt. post-mortem Aurel Marcu - foto: MIHAI Eugen 
(Tune of the hymn of Romania honoring the post mortem Second Lieutenant Aurel Marcu)
Aeronava militară aduce în țară eroul căzut la datorie - foto: MIHAI Eugen
(Military airplane brings the corps of the hero who died on duty)
Vizualizat: 1156 ori.
Pe aeroportul militar Otopeni - foto: MIHAI Eugen
(On Otopeni military airport)
Vizualizat: 1417 ori.
Intonarea Imnului României în cinstea eroului slt. post-mortem Aurel Marcu - foto: MIHAI Eugen
(Tune of the hymn of Romania honoring the post mortem Second Lieutenant Aurel Marcu)
Vizualizat: 1205 ori.
Se prezintã onorul eroului Aurel Marcu - foto: MIHAI Eugen 
(Honor for the hero Aurel Marcu)Oficierea serviciului religios - foto: MIHAI Eugen 
(Religious service)Ataºaþi militari strãini la Bucureºti prezintã onorul la catafalc - foto: MIHAI Eugen 
(Military attachés accredited in Bucharest saluting the corps)
Se prezintă onorul eroului Aurel Marcu - foto: MIHAI Eugen
(Honor for the hero Aurel Marcu)
Vizualizat: 1213 ori.
Oficierea serviciului religios - foto: MIHAI Eugen
(Religious service)
Vizualizat: 990 ori.
Atașați militari străini la București prezintă onorul la catafalc - foto: MIHAI Eugen
(Military attachés accredited in Bucharest saluting the corps)
Vizualizat: 1123 ori.
Citirea ordinului ministrului apãrãrii de înaintare în grad - foto: MIHAI Eugen 
(Read of the Order of the defense Minister for the appoint in rank)Primul-ministru al României adreseazã familiei îndoliate un mesaj de condoleanþe - foto: MIHAI Eugen 
(PM of Romania addressing the condolence to the mourning family) Sicriul Eroului este purtat pe umeri de camarazi - foto: MIHAI Eugen 
(Coffin of the hero is held on the shoulders by his comrades)
Citirea ordinului ministrului apărării de înaintare în grad - foto: MIHAI Eugen
(Read of the Order of the defense Minister for the appoint in rank)
Vizualizat: 1035 ori.
Primul-ministru al României adresează familiei îndoliate un mesaj de condoleanțe - foto: MIHAI Eugen
(PM of Romania addressing the condolence to the mourning family)
Vizualizat: 1022 ori.
Sicriul Eroului este purtat pe umeri de camarazi - foto: MIHAI Eugen
(Coffin of the hero is held on the shoulders by his comrades)
Vizualizat: 1014 ori.
Durere împãrtãºitã alãturi de familia eroului slt. post-mortem Aurel Marcu - foto: MIHAI Eugen 
(Mourning together the family of the post mortem Second Lieutenant)Eroul este condus pe ultimul drum spre casã - foto: MIHAI Eugen 
(The hero is accompanied on his last way )Aurel Marcu va rãmâne în memoria camarazilor sãi - foto: MIHAI Eugen
(Aurel Marcu will always be in his colleagues’ memory)
Durere împărtășită alături de familia eroului slt. post-mortem Aurel Marcu - foto: MIHAI Eugen
(Mourning together the family of the post mortem Second Lieutenant)
Vizualizat: 1072 ori.
Eroul este condus pe ultimul drum spre casă - foto: MIHAI Eugen
(The hero is accompanied on his last way )
Vizualizat: 1040 ori.
Aurel Marcu va rămâne în memoria camarazilor săi - foto: MIHAI Eugen
(Aurel Marcu will always be in his colleagues’ memory)
Vizualizat: 1174 ori.