Fregata "Regele Ferdinand" participă la misiunea "Active Endeavour"("Regele Ferdinand" frigate-participating in "Active Endeavour" mission)

Ministrul Apãrãrii, Teodor Meleºcanu,  trece în revistã garda de onoare - foto Ion Burghiºan

Ministrul Apărării, Teodor Meleșcanu, trece în revistă garda de onoare - foto Ion Burghișan