Amiralul Gheorghe Marin a participat la ceremonia organizată la Breaza (Admiral Gheorghe Marin participated in the ceremony at Breaza)

Bobocii anului I intrã în sãlile de curs  - foto Vali Ciobîrcã (The students in the first grade going to their classrooms)

Bobocii anului I intră în sălile de curs - foto Vali Ciobîrcă (The students in the first grade going to their classrooms)