Amiralul Gheorghe Marin a participat la ceremonia organizată la Breaza (Admiral Gheorghe Marin participated in the ceremony at Breaza)

Comandantul colegiului înmâneazã emblema liceului ºefului SMG - foto Cãtãlin Ovreiu (Commander of the College offering the College emblem to the Chief of General Staff)

Comandantul colegiului înmânează emblema liceului șefului SMG - foto Cătălin Ovreiu (Commander of the College offering the College emblem to the Chief of General Staff)