Consultări pe linia relațiilor publice (Talks on Public Relations)

Aspect din timpul discuþiilor - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul discuțiilor - foto Cătălin Ovreiu