Consultări pe linia relațiilor publice (Talks on Public Relations)

Ataºatul croat al apãrãrii, colonelul Stjepan Cifrek - foto Cãtãlin Ovreiu

Atașatul croat al apărării, colonelul Stjepan Cifrek - foto Cătălin Ovreiu