Consultări pe linia relațiilor publice (Talks on Public Relations)

Colonelul Stjepan Cifrek în dialog cu ºeful DIRP, colonel dr.Ion Petrescu - foto Cãtãlin Ovreiu

Colonelul Stjepan Cifrek în dialog cu șeful DIRP, colonel dr.Ion Petrescu - foto Cătălin Ovreiu