Consultări pe linia relațiilor publice (Talks on Public Relations)

Schimb de cadouri simbolice - foto Cãtãlin Ovreiu

Schimb de cadouri simbolice - foto Cătălin Ovreiu