Sigla exerciþiului (The emblem of the exercise)Antrenament in poligonul virtual (Training in virtual shooting range)Aspect din timpul briefingului (During the briefing)
Sigla exercițiului (The emblem of the exercise)
Vizualizat: 949 ori.
Antrenament in poligonul virtual (Training in virtual shooting range)
Vizualizat: 1084 ori.
Aspect din timpul briefingului (During the briefing)
Vizualizat: 1178 ori.
Câmpul de lupta virtual (Virtual battlefields)Echipa mixtã româno-americanã (Romanian-US team)Evacuarea unui ranit cu elicopterul (A wounded is evacuated by helicopter )
Câmpul de lupta virtual (Virtual battlefields)
Vizualizat: 1000 ori.
Echipa mixtă româno-americană (Romanian-US team)
Vizualizat: 1181 ori.
Evacuarea unui ranit cu elicopterul (A wounded is evacuated by helicopter )
Vizualizat: 1060 ori.
Exerciþiu de acordare a primului ajutor (The first aid)Grupa mixtã româno-americanã (Romanian-US team)În dormitoarele subunitãþilor (In the bedrooms)
Exercițiu de acordare a primului ajutor (The first aid)
Vizualizat: 1183 ori.
Grupa mixtă româno-americană (Romanian-US team)
Vizualizat: 1247 ori.
În dormitoarele subunităților (In the bedrooms)
Vizualizat: 1209 ori.
Oficiali militari participanþi la DV Day (Military officials participating in the Day of Distinguished Visitors)ªeful SMG în dialog cu generalii Mc Kiernan ºi Frunzeti (Chief of General Staff in dialogue with Generals McKiernan and Frunzeti)Vizita la sala de pregatire fizicã (Visit in the physical training room)
Oficiali militari participanți la DV Day (Military officials participating in the Day of Distinguished Visitors)
Vizualizat: 2617 ori.
Șeful SMG în dialog cu generalii Mc Kiernan și Frunzeti (Chief of General Staff in dialogue with Generals McKiernan and Frunzeti)
Vizualizat: 1313 ori.
Vizita la sala de pregatire fizică (Visit in the physical training room)
Vizualizat: 1286 ori.