Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul „Proof of Principle” (Day of Distinguished Visitors at “Proof of Principle” Exercise)

Exerciþiu de acordare a primului ajutor (The first aid)

Exercițiu de acordare a primului ajutor (The first aid)