Ziua Distinșilor Vizitatori la exercițiul „Proof of Principle” (Day of Distinguished Visitors at “Proof of Principle” Exercise)

În dormitoarele subunitãþilor (In the bedrooms)

În dormitoarele subunităților (In the bedrooms)