Lansarea revistei "Cariera militară"

Col. Ion Petrescu - ºeful DIRP- prezintã campania Ministerului Apãrãrii de promovare a carierei militare - foto Petricã Mihalache

Col. Ion Petrescu - șeful DIRP- prezintă campania Ministerului Apărării de promovare a carierei militare - foto Petrică Mihalache