Lansarea revistei "Cariera militară"

Redactorul ºef al revistei   colonel Ion Roncea - foto Petricã Mihalache

Redactorul șef al revistei colonel Ion Roncea - foto Petrică Mihalache