Ministrul român al apãrãrii, Teodor Meleºcanu, împreunã cu ministrul francez al apãrãrii,  Hervé Morin - sursa foto:  www.eu2007.pt Participanþii la Reuniunea Informalã a Miniºtrilor Apãrãrii din þãrile membre ale Uniunii Europene - sursa foto: www.eu2007.pt
Ministrul român al apărării, Teodor Meleșcanu, împreună cu ministrul francez al apărării, Hervé Morin - sursa foto: www.eu2007.pt
Vizualizat: 840 ori.
Participanții la Reuniunea Informală a Miniștrilor Apărării din țările membre ale Uniunii Europene - sursa foto: www.eu2007.pt
Vizualizat: 902 ori.