Deschiderea anului universitar în instituțiile militare de învățământ superior

Ministrul apãrãrii se adreseazã studenþilor Academiei Navale - foto Lucian Neacºu

Ministrul apărării se adresează studenților Academiei Navale - foto Lucian Neacșu