ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, general locotenent dr. Teodor Frunzeti, susþine un discurs în cadrul conferinþei - foto Renato NadoluGeneralul de brigadã dr. Nicolae Roman, ºeful Structurii Instrucþie ºi Doctrinã din SMFT, deschide lucrãrile conferinþei - foto Renato NadoluParticipanþi la lucrãrile conferinþei - foto Renato Nadolu
Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general locotenent dr. Teodor Frunzeti, susține un discurs în cadrul conferinței - foto Renato Nadolu
Vizualizat: 953 ori.
Generalul de brigadă dr. Nicolae Roman, șeful Structurii Instrucție și Doctrină din SMFT, deschide lucrările conferinței - foto Renato Nadolu
Vizualizat: 1070 ori.
Participanți la lucrările conferinței - foto Renato Nadolu
Vizualizat: 1184 ori.