Conferința Doctrinară a Forțelor Terestre

Generalul de brigadã dr. Nicolae Roman, ºeful Structurii Instrucþie ºi Doctrinã din SMFT, deschide lucrãrile conferinþei - foto Renato Nadolu

Generalul de brigadă dr. Nicolae Roman, șeful Structurii Instrucție și Doctrină din SMFT, deschide lucrările conferinței - foto Renato Nadolu