Conferința Doctrinară a Forțelor Terestre

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, general locotenent dr. Teodor Frunzeti, susþine un discurs în cadrul conferinþei - foto Renato Nadolu

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general locotenent dr. Teodor Frunzeti, susține un discurs în cadrul conferinței - foto Renato Nadolu