Primirea oficialã - foto Vali CiobârcãPrimire la ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu - foto Vali Ciobârcãªeful SMG îl întâmpinã pe preºedintele Comitetului Militar al NATO - foto Vali Ciobârcã
Primirea oficială - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 868 ori.
Primire la ministrul apărării, Teodor Meleșcanu - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 836 ori.
Șeful SMG îl întâmpină pe președintele Comitetului Militar al NATO - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 817 ori.
Ministrul apãrãrii în dialog cu preºedintele Comitetului Militar al NATO - foto Vali CiobârcãAmiralul Gheorghe Marin în dialog cu Generalul Raymond Henault - foto Vali CiobârcãGeneralul Henault scrie în Cartea de Onoare - foto Vali Ciobârcã
Ministrul apărării în dialog cu președintele Comitetului Militar al NATO - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 798 ori.
Amiralul Gheorghe Marin în dialog cu Generalul Raymond Henault - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 804 ori.
Generalul Henault scrie în Cartea de Onoare - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 785 ori.
Schimb de cadouri simbolice - foto Vali CiobârcãAspect din timpul conferinþei de presã - foto Vali Ciobârcã Generalul Henault depune o coroanã de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Vali Ciobârcã
Schimb de cadouri simbolice - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 806 ori.
Aspect din timpul conferinței de presă - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 754 ori.
Generalul Henault depune o coroană de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 727 ori.
Preºedintele Comitetului Militar al NATO susþine o prelegere la UNAp - foto Vali CiobârcãSosirea la Universitatea Naþionalã de Apãrare - foto Vali Ciobârcã
Președintele Comitetului Militar al NATO susține o prelegere la UNAp - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 740 ori.
Sosirea la Universitatea Națională de Apărare - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 837 ori.