Președintele Comitetului Militar al NATO vizitează România

ªeful SMG îl întâmpinã pe preºedintele Comitetului Militar al NATO - foto Vali Ciobârcã

Șeful SMG îl întâmpină pe președintele Comitetului Militar al NATO - foto Vali Ciobârcă