Președintele Comitetului Militar al NATO vizitează România

Aspect din timpul conferinþei de presã - foto Vali Ciobârcã

Aspect din timpul conferinței de presă - foto Vali Ciobârcă