Președintele Comitetului Militar al NATO vizitează România

Primire la ministrul apãrãrii, Teodor Meleºcanu - foto Vali Ciobârcã

Primire la ministrul apărării, Teodor Meleșcanu - foto Vali Ciobârcă