Președintele Comitetului Militar al NATO vizitează România

Sosirea la Universitatea Naþionalã de Apãrare - foto Vali Ciobârcã

Sosirea la Universitatea Națională de Apărare - foto Vali Ciobârcă