Aterizarea paraºutiºtilor români ºi americaniPregãtire pentru executarea saltuluiParaºutist în momentul saltului
Aterizarea parașutiștilor români și americani
Vizualizat: 1415 ori.
Pregătire pentru executarea saltului
Vizualizat: 1406 ori.
Parașutist în momentul saltului
Vizualizat: 1408 ori.
Plutonul de paraºutiºti în coborâreOficialitãþile participante la activitatea de la Mihail KogãlniceanuAcordarea însemnului de paraºutist
Plutonul de parașutiști în coborâre
Vizualizat: 1347 ori.
Oficialitățile participante la activitatea de la Mihail Kogălniceanu
Vizualizat: 1303 ori.
Acordarea însemnului de parașutist
Vizualizat: 1497 ori.