Aterizarea paraºutiºtilor români ºi americaniPregãtire pentru executarea saltuluiParaºutist în momentul saltului
Aterizarea parașutiștilor români și americani
Vizualizat: 1437 ori.
Pregătire pentru executarea saltului
Vizualizat: 1433 ori.
Parașutist în momentul saltului
Vizualizat: 1430 ori.
Plutonul de paraºutiºti în coborâreOficialitãþile participante la activitatea de la Mihail KogãlniceanuAcordarea însemnului de paraºutist
Plutonul de parașutiști în coborâre
Vizualizat: 1367 ori.
Oficialitățile participante la activitatea de la Mihail Kogălniceanu
Vizualizat: 1318 ori.
Acordarea însemnului de parașutist
Vizualizat: 1518 ori.