Depunerea juramântului militar la ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor Terestre de la Piteºti - foto Cãtãlin Bunescu Ceremonial militar-religios desfãºurat la ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor Aeriene - foto Marian IrimiaGeneral-locotenent Constantin Croitoru, ºeful SMFA, trece în revista formaþia militarã - foto Marian Irimia
Depunerea juramântului militar la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Terestre de la Pitești - foto Cătălin Bunescu
Vizualizat: 2846 ori.
Ceremonial militar-religios desfășurat la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Aeriene - foto Marian Irimia
Vizualizat: 1715 ori.
General-locotenent Constantin Croitoru, șeful SMFA, trece în revista formația militară - foto Marian Irimia
Vizualizat: 2019 ori.
În pas de defilare - foto Marian IrimiaFotografie de grup - foto Marian IrimiaGeneral-locotenent Constantin Croitoru ºi general de flotilã aerianã Liviu Burhalã, comandantul ªcolii de Aplicaþie a Forþelor Aeriene "Aurel Vlaicu", în dialog cu elevele ºcolii - foto Marian Irimia
În pas de defilare - foto Marian Irimia
Vizualizat: 1536 ori.
Fotografie de grup - foto Marian Irimia
Vizualizat: 1361 ori.
General-locotenent Constantin Croitoru și general de flotilă aeriană Liviu Burhală, comandantul Școlii de Aplicație a Forțelor Aeriene "Aurel Vlaicu", în dialog cu elevele școlii - foto Marian Irimia
Vizualizat: 2001 ori.