Brașov, Academia Forțelor Aeriene

Generalul-maior Ion ªtefan trece în revistã formaþia - foto Dumitru Dinu

Generalul-maior Ion Ștefan trece în revistă formația - foto Dumitru Dinu