Sibiu, Academia Forțelor Terestre

Generalul Teodor Frunzeti, ºeful SMFT, îi felicitã pe studenþi - foto Radu Dinu

Generalul Teodor Frunzeti, șeful SMFT, îi felicită pe studenți - foto Radu Dinu