Constanța, Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Studenþii Academiei Navale Mircea cel Bãtrân depun jurãmântul de credinþã faþã de þarã - foto Bogdan Dinu

Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân depun jurământul de credință față de țară - foto Bogdan Dinu