Poligonul Cincu

Locþiitorul sefului SMG în vizitã la Vulturii Carpaþilor - foto Cãtãlin Ovreiu

Locțiitorul sefului SMG în vizită la Vulturii Carpaților - foto Cătălin Ovreiu