Poligonul Cincu

Aspect din timpul exerciþiului - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul exercițiului - foto Cătălin Ovreiu