Poligonul Cincu

Celula de aviaþie - foto Cãtãlin Ovreiu

Celula de aviație - foto Cătălin Ovreiu