Poligonul Cincu

Conducerii exerciþiului i se prezintã acþiunile de luptã - foto Cãtãlin Ovreiu

Conducerii exercițiului i se prezintă acțiunile de luptă - foto Cătălin Ovreiu