Poligonul Cincu

Dispozitiv de tancuri în luptã ofensivã - foto Cãtãlin Ovreiu

Dispozitiv de tancuri în luptă ofensivă - foto Cătălin Ovreiu