Poligonul Cincu

Dispozitiv de tancuri în luptã ofensiva - foto Cãtãlin Ovreiu

Dispozitiv de tancuri în luptă ofensiva - foto Cătălin Ovreiu