Poligonul Cincu

Generalul de brigadã Petru Toader primeºte detalii legate de desfãºurarea exerciþiului - foto Cãtãlin Ovreiu

Generalul de brigadă Petru Toader primește detalii legate de desfășurarea exercițiului - foto Cătălin Ovreiu