Poligonul Cincu

Tehnica aparþinând forþelor terestre traverseazã poligonul - foto Cãtãlin Ovreiu

Tehnica aparținând forțelor terestre traversează poligonul - foto Cătălin Ovreiu