Poligonul Capu Midia

Acþiune de luptã întrunitã a Forþelor Aeriene ºi Navale - foto Valentina Leahu

Acțiune de luptă întrunită a Forțelor Aeriene și Navale - foto Valentina Leahu