Briefing de presă

Generalul-locotenent Florian PINÞÃ, conducãtorul exerciþiului MILREX 07 foto - Cãtãlin Ovreiu

Generalul-locotenent Florian PINȚĂ, conducătorul exercițiului MILREX 07 foto - Cătălin Ovreiu