Briefing de presă

Generalul-locotenent Florian PINÞÃ rãspunde întrebãrilor jurnaliºtilor foto - Cãtãlin Ovreiu

Generalul-locotenent Florian PINȚĂ răspunde întrebărilor jurnaliștilor foto - Cătălin Ovreiu