Ghepardul în poziþie de luptã - foto Petricã Mihalache
Maºina de luptã Jder - foto Petricã Mihalache
Militar în post de observare - foto Petricã Mihalache
Ghepardul în poziție de luptă - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1796 ori.
Mașina de luptă Jder - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1708 ori.
Militar în post de observare - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1470 ori.
Misiune îndeplinitã - foto Petricã Mihalache
"Plutonul de Jderi" îndreptându-se cãtre "inamic" - foto Petricã Mihalache
Tanchisti in misiune - foto Petrica Mihalache
Misiune îndeplinită - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1530 ori.
"Plutonul de Jderi" îndreptându-se către "inamic" - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1834 ori.
Tanchisti in misiune - foto Petrica Mihalache
Vizualizat: 1656 ori.
Cercetaº în acþiune de luptã izolatã - foto Petricã Mihalache
Dispozitiv de luptã ofensivã - foto Petricã Mihalache
Generalul Constantin Tomescu prezintã conducerii exerciþiului cursul optim de acþiune - foto Petricã Mihalache
Cercetaș în acțiune de luptă izolată - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1500 ori.
Dispozitiv de luptă ofensivă - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1886 ori.
Generalul Constantin Tomescu prezintă conducerii exercițiului cursul optim de acțiune - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1726 ori.
Infanterist executând foc asupra obiectivului - foto Petricã Mihalache
Deplasarea spre obiectiv - foto Petricã Mihalache
Gata de luptã - foto Petricã Mihalache
Infanterist executând foc asupra obiectivului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1627 ori.
Deplasarea spre obiectiv - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1553 ori.
Gata de luptă - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1522 ori.