Poligonul Smirdan

Cercetaº în acþiune de luptã izolatã - foto Petricã Mihalache

Cercetaș în acțiune de luptă izolată - foto Petrică Mihalache