Preºedintele Traian Bãsescu salutându-i pe militari - foto: Cãtãlin Ovreiu
Preºedintele Bãsescu adresându-se audienþei - foto: Cãtãlin Ovreiu
Preºedintele Bãsescu priveºte tehnica modernã - foto: Cãtãlin Ovreiu
Președintele Traian Băsescu salutându-i pe militari - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1470 ori.
Președintele Băsescu adresându-se audienței - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1389 ori.
Președintele Băsescu privește tehnica modernă - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1441 ori.
Preºedintele ureazã succes tanchiºtilor - foto: Cãtãlin Ovreiu
Oficialitãþile participante la Ziua Distinºilor Vizitatori - foto: Cãtãlin Ovreiu
Oficialitãþile urmãresc exerciþiul - foto: Cãtãlin Ovreiu
Președintele urează succes tanchiștilor - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1443 ori.
Oficialitățile participante la Ziua Distinșilor Vizitatori - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1504 ori.
Oficialitățile urmăresc exercițiul - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1515 ori.
TAB ºi elicoptere participante la Ziua Distinºilor Vizitatori - foto: Cãtãlin Ovreiu
ªeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, împreunã cu generalul-locotenent Ioan Sorin, locþiitorul ºefului SMG - foto: Cãtãlin Ovreiu
Ministrul apãrãrii împreunã cu  militari participanþi la exerciþiu - foto: Cãtãlin Ovreiu
TAB și elicoptere participante la Ziua Distinșilor Vizitatori - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2784 ori.
Șeful Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin, împreună cu generalul-locotenent Ioan Sorin, locțiitorul șefului SMG - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 2039 ori.
Ministrul apărării împreună cu militari participanți la exercițiu - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1516 ori.
Ministrul Meleºcanu oferã placheta exerciþiului ºefului Statului Major General - foto: Cãtãlin Ovreiu
Ministrul apãrãrii oferã plachete militarilor participanþi la exerciþiu - foto: Cãtãlin Ovreiu
Ministrul apãrãrii rãspunde la întrebãrile jurnaliºtilor - foto: Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Meleșcanu oferă placheta exercițiului șefului Statului Major General - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1385 ori.
Ministrul apărării oferă plachete militarilor participanți la exercițiu - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1432 ori.
Ministrul apărării răspunde la întrebările jurnaliștilor - foto: Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1441 ori.